Jak vyplnit volební lístek? Ondra 22. 9. 2022

Jak vyplnit volební lístek?

Jaké jsou možnosti vyplnění volebního lístku, aby byl Váš hlas platný?

V našem volebním obvodu máme ustanovený počet 9 zastupitelů. O Vaši přízeň se uchází celkem 3 strany, každá po 9ti kandidátech.
Každý volič má k dispozici tedy celkem 9 hlasů, které může libovolně udělit svým kandidátům nebo celé straně.

Rozdělit hlasy jde celkem třemi způsoby:

I. Mám vybranout stranu a volím celou stranu (všechny kandidáty jedné strany)

V tomto případě postačí u názvu strany zaškrnout  velký křížek a Vaše hlasy připadnou všem devíti kandidátům rovnoměrně.
Příklad vidíte na následujím obrázku, volba padla na stranu B.

II. Preferuji vybrané kandidáty a zároveň mám vybranou stranu

Tento případ může nastat, když budete chtít preferovat kandidáty z jiné volební strany a zbytek hlasů (do devíti) chcete udělit Vaší oblíbené straně.
Nejprve se počítají preferenční hlasy kandidátů, ze strany, kde není udělěn křížek a poté zbytek z celkového počtu hlasů 9 je udělen kandidátům u zaškrtnuté strany dle jejich pořadí na kandidátce.

Příklad dole uvádí: mám vybraného kandidáta č. 3, 5 a 7 ze strany A a zbytek hlasů chci dát straně B. Tedy jeden hlas dostane kandidát 3A, jeden 5A a jeden 7A a po jednom hlasu kandidáti na pořadí 1-6 ze strany B => kandidáti č. 7-9 ze strany B nedostanou nic.

III. Preferuji pouze vybrané kandidáty napříč stranami (nevolím stranu jako celek)

V seznamu kandidátů mám vybráno max. 9 osob, které chci volit bez ohledu na příslušnost ve straně a jejich pořadí na kandidátce, tak jak je to uvedeno na posledním příkladu. Křížkovat mohu i méně, než 9 osob, tím ale moje zbývající hlasy nejsou upotřebeny a propadají.

Kdy je můj hlas neplatný?

V našem volebním obvodu jsou neplatné hlasy v následujích případech:

  • zaškrtnul jsem více než 9 osob
  • nezaškrtnul jsem nic
  • zaškrtul jsem více než jednu politickou stranu jako celek

Názorné video s výkladem natočil i plzeňský magistrát a umístil na Youtube.