Ustavující zastupitelstvo Ondra 19. 10. 2022

Ustavující zastupitelstvo

Vážení občané obvodu,
rozhodli jsme se reagovat na stávající situaci a uvést informace ohledně ustanovujícího zastupitelstva na pravou míru.

Nejprve několik faktů, která nemusí být všem známá

 • právní řád ČR v komunálních volbách řeší volbu zastupitelů, ti si následně mezi sebou vyberou starostu a místostarostu/y
 • nejedná se tedy o přímou volbu (občané nevolí rovnou starostu)
 • nelze zvolit zastupitele, který se vzdal mandátu

Volební výsledky v číslech

Občané zvolili 41.7 % SPOLU, SNK Pro Vás 35.74 % a 22.56 % Pro Plzeň. Tedy 58.3 % volilo jiné uskupení než SPOLU.
Nelze tedy tvrdit, že získala kandidátka SPOLU většinu.
Pokud výpočet vztáhneme k počtu hlasů, paní Hončarová měla 349 z 1328 celkem možných (tj. 26.28 %), z toho vyplývá, že 73.71 % nevolilo paní starostku.

Průběh po volbách

Díky několika společným bodům volebního programu byl z naší strany zájem na společné spolupráci, proto ihned po volbách jsem se sešel s paní Hončarovou, ale reakce druhé strany nebyla nijak vstřícná.
Zaslali jsme tedy všem email, kde jsme zdůraznili výhody vzájemné spolupráce. Následovala jediná schůzka, kde nám bylo oznámeno rozhodnutí: místostarosty budou pan Novák a paní Englová.
Po proběhlé diskusi bylo definitivní rozhodnutí odloženo na neděli 16.10. V neděli se ozval již jen p. Havel, že se paní starostka rozhodla složit mandát zastupitele. (tím se stala dále nevolitelná)

Nás předpokládaný přínos obvodu se opírá o následující:

 • díky volebním výsledkům na městě a naší spolupráci se STAN máme lepší vyjednávací pozici
 • Lhota by tak mohla řadu věcí prosadit přes ANO/PIR+STAN
 • budeme se aktivně podílet na vedení obvodu
 • lze na nás přehodit některé agendy, můžeme řešit problémy s občany – s těmi, kteří nechtějí jednat se současným vedením (a obráceně)
 • díky zapojení vedení obce s občany se budou řešit problémy rychleji a účinněji
 • umíme řešit věci ohledně IT (digitalizace, grafiky a poskytování informací atd.) vlastními prostředky
 • máme velký průnik bodů volebního programu (tedy společné cíle)
 • výsledek voleb 4-3-2 podle nás znamená, že vůle většiny lidí je taková, abychom byli ve velké koalici bez ohledu na vzájemné animozity

Schválené odměny

Hned úvodem připouštíme, že náš záměr nebyl zřejmě vhodně přednesen a tím patrně i mylně interpretován. Za uvedenou schválenou částku cca 26.200,- čistého (stanovenou nařízením vlády 318/2017 Sb) se hodlám plně věnovat práci pro obvod jako bych byl v uvolněné pozici. Předpokládám, že počet takto strávených hodin přesáhne stovku. Toto prvotní nasazení je nutné, protože nás úvodem čeká hodně práce, rozběhnutí nových projektů, schůzek  s nově zvolenými zastupiteli na městě a hlavně přebrání stávající agendy obvodu.

Ze stejných důvodů jsme se rozhodli zvolit dva místostarosty, aby se mohli vzájemně doplňovat a byli k dispozici nově zvolenému starostovi. Cenově odměna vychází levněji pro dva neuvolněné místostarosty, než jeden uvolněný. 
Dále je třeba si uvědomit, že neuvolněná funkce nemá, na rozdíl od běžného zaměstnaneckého poměru (nebo uvolněné funkce), nárok na placenou dovolenou. Stejně tak bylo řečeno, že když to nebude fungovat, nebude tolik práce, odměny ponížíme. 

Čas ukáže, jak budeme s kolegy pracovat a zda toto rozhodnutí bude pro obvod přínosem.