Naše práce Ondra 5. 8. 2022

Naše práce

Níže si můžete přečíst, jak jsme za naše 4leté působení v zastupitelstvu obvodu pracovali.

04/2022

Drobné úpravy vybavení hřiště, zakoupení pódia, výpůjční řád

Schvalujeme přidání altánku, stolků a herních ploch na hřiště. Z hlediska návratnosti kupujeme vlastní pódium a stanovujeme jeho výpůjční řád.

12/2021

Využití prostoru za lávkou

Chceme prosadit změnu studie prostoru – nebourat domek, upravit polohu a změnu prvků. Přidání ohniště, plochy, hřiště prošlo – s domkem jsme byli přehlasováni.

10/2021

Zakládáme Sdružení dobrovolných hasičů (SDH) Plzeň Lhota

Obnovujeme tradici a téměř po 30ti letech zakládáme SDH v obvodu, chystáme se věnovat především dětem.

09/2021

Pracovník pro veřejné práce a údržbu

Opakovaně se snažíme prosadit pracovníka, který by se staral o pořádek v obvodu, uklízel, sekal trávu a prováděl drobnou údržbu. Byli jsme přehlasováni a usnesení nebylo přijato. „Bordel“ v obvodu stále pokračuje.

06/2021

Změna vývozového systému, dotace z města

Město Plzeň ukončuje poskytování dotací na vývoz OV, domlouváme alespoň vyplacení již schválené a alokované částky do obvodu, zdarma vytváříme vlastní rezervační systém vývozů.

02/2021

Údržba prostoru za lávkou

Chceme vzhledem k dalšímu využití prostoru za lávkou celoroční sekání louky.

11/2020

Online přenos zastupitelstva

Z důvodu tranparentnosti a probíhajícího COVIDu chceme přenášet průběh ZMO online, jsme přehlasováni, návrh byl ODMÍTNUT.

06/2020

Rozšiřujeme prvky dětského hřiště

Přidáváme houpačky pro nejmenší, velké pískoviště a lanovku. Přípravné a dokončovací práce realizujeme osobně.

09/2019

Schváleno oplocení dětského hřiště

Z důvodů bezpečnosti jsme připravili návrh a styl oplocení dětského hřiště na návsi

09/2019

Navyšujeme počet zastupitelů obvodu

Vzhledem k velikosti a počtu obyvatel navrhujeme a změnu počtu zastupitelů pro další komunální volby.

09/2019

Nová pravidla pro dotace a poskytování informací

Schvaluje se forma poskytovaní dokumentů z UMO10 elektronicky, zavádí se pravidla pro poskytování dotací  – ve spolupráci s Honzou Novákem (KDU-ČSL).

04/2019

Přinášíme Lhoťák, řešíme pořádek v obvodu

Udělali jsme nový design obvodního zpravodaje, zavedli redakční radu. Na základě našeho návrhu usnesení byly v obvodu doplněny nové koše a pytlíky na exkrementy.

02/2019

Zavedeno měření otřesů

Z nepravidelného měření otřesů způsobených lomem v Liticích se stává trvalé, dochází k mírnému zlepšení.

12/2018

Zřízení přípojky nízkého napětí (NN) do lokality za lávkou

Nechali jsme zřídit elektrickou přípojku až do prostoru za lávkou, aby bylo možno prostor dále rozvíjet a pořádat akce.

11/2018

Spouštíme informační portál www.plzen-lhota.cz

Vzhledem k tristnímu obsahu oficiálního webu obvodu spouštíme vlastní informační portál, kde se po 12 letech zveřejňují např. podklady k pro zastupitelstvo.

Plzeň Lhota logo
Organizujeme nebo spolupořádáme akce