Výsledky ankety Ondra 3. 9. 2022

Výsledky ankety

Do naší ankety se zapojilo celkem 237 respondentů. Níže v jednotlivých záložkách uvádíme výsledky Vašeho hlasování.

Poslední bod ankety – volná odpověď na otázku, co byste rádi zlepšili nebo uvítali, rozebereme v samostatném článku. Podnětů bylo velmi mnoho a na často se opakující zveřejníme odpoveď nebo náš názor či postoj.

Respondenti dle pohlaví

Graf zobrazuje rozložení respondentů dle uvedeného pohlaví

No Data Found

Respondenti dle věkové struktury

Graf zobrazuje rozložení respondentů dle věku

No Data Found

Respondenti dle délky pobytu v obvodu

Graf zobrazuje rozložení respondentů dle uvedené délky pobytu ve Lhotě

No Data Found

Otázka č.1

Jak hodnotíte stav komunikací v obci?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.2

Jak hodnotíte péče o zeleň a prostředí na pozemcích města (péče o stromy, pozemky, sekání trávy atd.)

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.3

Jste spokojeni s provozní dobou sběrného místa a odpadu ve Lhotě ?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.4

Jste spokojeni s četností dopravního spojení MHD v obvodu ?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.5

Jaký typ dopravního prostředku používáte pro cestu do zaměstnání/města?

No Data Found

Otázka č.1

Jak hodnotíte transparentnost našeho úřadu?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.2

Jak hodnotíte poskytování / relevantnost informací z úřadu?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.3

Jak hodnotíte práci zastupitelů?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.4

Jak hodnotíte práci úředníků v obvodu?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.5

Jak hodnotíte práci starostky?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.1

Jak hodnotíte četnost a kvalitu kulturních akcí?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.2

Jak hodnotíte četnost a kvalitu sportovních akcí?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.3

Jak hodnotíte kulturní a sportovní vyžití malých dětí (do 6ti let)?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.4

Jak hodnotíte kulturní a sportovní vyžití dětí 6–15 let?

No Data Found

0
průměrná známka

Otázka č.5

Jak hodnotíte možnosti mimoškolní aktivity dětí např. kroužky?

No Data Found