Přehled dotací Ondra 16. 9. 2022

Přehled dotací

Níže přinášíme přehled dotací, které MO10 poskytl v současném volebním období (od 10/2018-09/2022) různým subjektům.
 
Standardní způsob poskytnutí dotace ještě nedávno fungoval tak, že příslušný subjekt vyplnil formulář uveřejněný na webu MO10 a předal na úřad. Zastupitelstvo se následně nejbližší jednání vyjádřilo k přidělení či zamítnutí dotace. Při přidělení dotace měl následně subjekt za povinnost podat závěrečné vyúčtování, které nejprve schvaloval kontrolní výbor a poté vyřazovalo opět usnesením naše zastupitelstvo.
V případě, že nedošlo ke správnému vyúčtování dle schválených pokynů, bylo vráceno k opravě. Tento proces se s některými subjekty opakoval i několikrát.

My Example Heading

My Other Example Heading

No Data Found